Vardo reikšmė:

Vardą sudaro slaviški elemęntai вяче (viače) [= daugiau] ir слав (slav) [=šlovė, garbė].