Vardo kilmė:

Vedinys iš Vytė. Vytė – iš lietuvių vytis [= raitelis, raitas karžygys]. Taip pat lietuviškų vardų, prasidedančių Vyt-, trumpinys.